Wizja Polski

Wizja Polski wierszem – pierwsza w historii.

List otwarty do Sejmu i Senatu – zobacz tutaj

Obywatel w państwie demokratycznym
Refleksje nad rzeczywistością

Propozycja zmiany Hymnu Polski

Słowa: Kajetan Pyrzyński
Muzyka: Mariusz Matuszewski
Czyta: Zbigniew Grochal

Honestokracja – demokracja uczciwa

Część 1/3
Część 2/3
Część 3/3

Ave Ojczyzno Kochana (piano)

Słowa: Kajetan Pyrzyński
Muzyka: Mariusz Matuszewski
Śpiewa: Przemysław Czekała