kajetan pyrzyński

O MNIE:

INFORMACJE OGÓLNE

Narodowość: Polska
Wiek: 74 lat
Żonaty, dwie córki
Języki: esperanto, rosyjski, angielski, (w zakresie podstawowym)

 • – Poeta (15 tomików wierszy), pisarz (8 książek i wiele publikacji), wynalazca (autor i współautor kilku patentów), przedsiębiorca (właściciel przedsiębiorstwa).
 • – Konsul Honorowy Republiki Peru,
 • – Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Konsulów Honorowych,
 • – Z nadania Prymasa Hiszpanii – członek prestiżowego Międzynarodowego BRACTWA WIEDZY – CONFRADIA INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES.
 • – Wyróżniony srebrnym medalem przez Ministra Kultury za uratowanie i wzorowe użytkowanie pałacu.
 • – Wyróżniony złotym medalem przez Wojewodę wielkopolskiego za uratowanie pałacu.
 • – Wyróżniony odznaką za zasługi przez Radę Gminy Dolsk
 • – Wyróżniony nadaniem przez Przegląd techniczny – Inżynier Roku 2005
 • – Wyróżniony przez Ministerstwo Przemysłu (w 1989 r) przez nadanie firmie statusu Przedsiębiorstwa Innowacyjno –Wdrożeniowego.
 • – Wyróżniony przez Wojewodę wielkopolskiego złotym medalem za produkt firmy.
 • – Współzałożyciel i współautor statutu Związku „Solidarność” Rolników Indywidualnych (RI) – w roku 1980.
 • – Właściciel produktu wyróżnionego złotym medalem na targach w Brukseli i srebrnym medalem na targach w Genewie.
 • – Organizator kilku międzynarodowych konferencji naukowych,
 • – Członek Światowego Związku Esperantystów
 • – Autor słów do pieśni „Hymn wielkopolski”
 • – Autor propozycji nowej ordynacji wyborczej „Honestokracja”, która buduje autorytety obywateli poprzez wyróżnienie ich dodatkowym głosem wyborczym za szczególny wkład w rozwój Ojczyzny.
 • – Autor książki „Dlaczego należy zmienić słowa hymnu polskiego” i słów do nowej jego propozycji.
 • – Autor książki „Honestokracja – demokracja uczciwa” opisującej przyczyny upadku Polski w XVIII w. z propozycją zmiany ordynacji wyborczej.
 • – Autor książki „Ludzie szczęśliwi” w której podjęta jest próba wyjaśniona genezy szczęścia osobistego.
 • – Autor kilku pieśni, w tym „Skrzydła Polski”, jako propozycja słów hymnu.
 • – Współautor listu zawiezionego do Jego Świątobliwości Papieża Franciszka z prośbą o ujawnienie roli Watykanu w upadku Polski w XVIII w.
 • – Współautor listu do Arcybiskupów i Kardynałów z prośbą o ujawnienie roli ówczesnych biskupów w tym upadku (i ujawnienie ich podpisów pod cesją ziem polskich na rzecz zaborców) w duchu „Tylko prawda nas wyzwoli”.