Działalność biznesowa

PRACA ZAWODOWA

  • Po ukończonych studiach, jako stypendysta naukowy rozpoczął pracę jako pracownik naukowy w Instytucie Mechaniki Teoretycznej Politechniki Poznańskiej. Po 2 letnim stażu rozpoczął organizację własnego biznesu.
  • Następnie przez okres ok.1,5 roku (dla podniesienia kwalifikacji biznesowych) pracował jako inżynier konstruktor w firmie projektującej gotowe fabryki. Należy nadmienić, że Kajetan Pyrzyński jest autorem wdrożonego projektu fabryki mączki rybnej w Turcji.
  • Od 1978 roku prowadzi własną działalność gospodarczą.

DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA

Po przebranżowieniu w 1984 roku założył, prowadzoną do dziś firmę pod nazwą Delta, która w 1987r. uzyskała nadany przez Ministra Gospodarki status Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego. Firma zajmuje się wytwarzaniem preparatów chemicznych o różnym stopniu zaawansowania technologicznego. www.delta-dolsk.pl

PATENTY – DYPLOMY

  • W roku 1992 uzyskał patent na technologię produktu z granulatu białka jaja kurzego, co pozwoliło uzyskać produkt podobny do kawioru.
  • W 2006 roku wspólnie z profesorem Politechniki Poznańskiej dokonał zgłoszenia  patentowego na technologię wytwarzania dwóch cieczy jonowych.
  • Produkt wytwarzany w jego zakładzie – ogniochronny lakier pęczniejący – otrzymał na wystawie w Genewie złoty medal w dziedzinie – najlepsza  technologia oraz medal srebrny w dziedzinie nowoczesność na targach przemysłowych w Bruhkseli.
  • Liczne nagrody i wyróżnienia krajowe.
  • Zgłoszenie patentowe. Mineralny adsorbent haloizytowy i sposób wytwarzania  mineralnego adsorbentu haloizytowego przez polimer dendrytyczny oraz jego zastosowanie w uzdatnianiu ścieków”.
  • Zgłoszenie patentowe. Maść uszczelniająca i jej zastosowanie do montażu opon.