Ave Ojczyzno Kochana

Słowa: Kajetan Pyrzyński
Muzyka: Mariusz Matuszewski
Śpiewa: Przemysław Czekała